Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Privacy

Het CBS heeft samen met andere partners de ambitie om datagedreven werken bij overheden te stimuleren. Mede hierom is deze website ontwikkeld. De website fungeert als een platform en biedt overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen inzicht in succesvolle casussen en informatie over de betrokken organisaties. Organisaties kunnen zich op deze website registreren en casussen aanleveren. Bij deze registratie hebben deze organisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens op te geven, die dienen om met deze organisaties het contact te kunnen leggen. Organisaties blijven altijd eigenaar van deze informatie, inclusief persoonsgegevens, en kunnen als beheerder deze informatie ook te allen tijde wijzigen.

Het CBS gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en het werkt bij het verwerken van deze gegevens volgens de uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

  • De personen die hun persoonsgegevens beschikbaar stellen, weten met welk doel hun gegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
  • het CBS persoonsgegevens op verzoek direct kan verwijderen (per email: dataecosysteem@cbs.nl); en
  • het CBS de betreffende personen om toestemming vraagt wanneer hun gegevens voor een ander doel (dan eerder gecommuniceerd) worden gebruikt.