Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

The Institute of Public Administration, Leiden University

Zal de beschikbaarheid van meer data helpen om belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen?

Over The Institute of Public Administration, Leiden University

Gemotiveerd door de toenemende digitalisering van de samenleving, is het Instituut voor Bestuurskunde geïnteresseerd in wat dit betekent voor beleidsprocessen en beleidsvorming. Op basis van een multidisciplinaire aanpak richt het onderzoek zich op de mogelijkheden van hoe het gebruik van meer data van invloed kan zijn op beleid, de manier waarop beleidsvorming wordt georganiseerd en de structuren waarbinnen beleid wordt geïmplementeerd. Zal de beschikbaarheid van meer data helpen om belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen? Het programma bestaat uit de volgende 5 thema's: 1. Digitalisering en openbaar beleid Onderzoekers bekijken hoe data en kunstmatige intelligentie het beleid en management beïnvloedt. Het leidende principe is de interactie tussen data en digitalisering aan de ene kant en management aan de andere kant. Speciale aandacht wordt besteed aan technische innovaties in een openbare context en aan kansen en uitdagingen voor het openbaar bestuur in de informatiemaatschappij. 2. Digitaliseren van gedecentraliseerd beleid De ambitie om regels en routines vast te leggen in een gestandaardiseerde software voor gegevensverzameling en -distributie lijkt in tegenspraak te zijn met de nadruk op 'gedecentraliseerde discretionaire bevoegdheid' voor de implementatie op lokaal niveau. Het thema gaat in op de tegenstrijdige aspecten die ontstaan ​​voor ambtenaren die met digitale hulpmiddelen werken. 3. Digital Public Service Delivery Dit thema richt zich op datagedreven oplossingen op lokaal niveau in verschillende sociale beleidsdomeinen. Het doel is om te kijken naar de impact van big data binnen de overheid en welke kansen en uitdagingen zich voordoen bij het beheren en gebruiken van nieuwe informatie in beleidsprocessen. 4. Geautomatiseerde tekstanalyse van beleidsgerelateerde documentatie Het doel van dit thema is methoden te onderzoeken voor het automatisch extraheren van informatie uit beleidsdocumenten. Met behulp van technieken uit Text Mining en Natural Language Processing proberen de onderzoekers patronen te vinden in grote verzamelingen tekst die is gemaakt door instellingen van de Europese Unie. 5. Verbetering van de participatie van burgers in openbare dienstverlening: de mogelijkheden van datadashboards Dit thema gaat in op de vraag hoe methoden voor gegevenswetenschap de interactie tussen overheid en burgers op openbare platforms kunnen beïnvloeden.

Contactgegevens

Turfmarkt 99, 2511 DP, Den Haag

Contactpersoon