Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Strategische personeelsplanning: De fitte gemeente

Geschreven door: BMC

BMC heeft een dashboard ontwikkeld om op basis van een aantal relevante kengetallen over het eigen personeel en de positie op de regionale arbeidsmarkt, inzicht in de personele ‘fitheid’ van de gemeente organisatie weer te geven.

Onderzoeksvraag

Het takenpakket en de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten is de afgelopen jaren groter geworden. Ook de verwachtingen ten aanzien van gemeenten komen steeds hoger te liggen. Tegelijkertijd is het voor gemeenten steeds lastiger om in deze krappe arbeidsmarkt personeel met de juiste competenties en profiel aan te trekken en te behouden. Daarom is het belangrijk om de organisatie en het personeel beweeglijk te maken. Dat lukt alleen als iedereen zich bewust wordt van de veranderende omgeving en in staat én bereid is om mee te veranderen om te voldoen aan de eisen die dat stelt.

Oplossing

Wie beweging op gang wil brengen, doet er goed aan om stapsgewijs te werk te gaan. Inzicht en analyse gaan vooraf aan vooruitkijken en op de toekomst anticiperen. De functie van de eerste stap is het helder krijgen van de eigen situatie. Hoe ziet de formatie eruit in onze gemeente? Hoe zit het bij ons met de leeftijdsopbouw, instroom en doorstroming, jongere medewerkers, vacatures en externe inhuur? Waar zitten de verschillen per beleidsgebied? En hoe is onze positie op de regionale arbeidsmarkt?

Dashboard
BMC heeft een dashboard ontwikkeld om het feitelijke inzicht in de eigen situatie weer te geven. Dit vormt het vertrekpunt voor het verkennen van mogelijke knelpunten en oplossingen daarvoor. Inzicht is belangrijk om te onderzoeken welke knelpunten zich mogelijk voordoen.Het dashboard is ook in deze fase een belangrijk hulpmiddel om de samenhang te bewaren en samen te kijken naar mogelijke effecten in de komende jaren. Wat ons dashboard onderscheidt van dat van andere aanbieders is dat het niet alleen de interne data overzichtelijk bij elkaar brengt en de vergelijking mogelijk maakt met referentiegemeenten, maar dat het de interne data ook koppelt aan de meest actuele ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt ten aanzien van gevraagde competenties, schaarse functies en met wie uw organisatie op de arbeidsmarkt concurreert om deze functies.

Opties
Als de opties in kaart gebracht zijn en de keuzes gemaakt, is het zaak om te komen tot een samenhangend plan van aanpak voor de komende jaren en de uitvoering daarvan te borgen en te monitoren. In onze aanpak staan we daarom nadrukkelijk stil bij het bevorderen van het verandervermogen van de organisatie en medewerkers, zodat het niet bij plannen blijft.

Doorlooptijd

3 - 6 maanden

Resultaat

Gemeenten krijgen, op basis geobjectiveerde (op data gebaseerde) inzichten en progonoses rondom de personele “fitheid” van de eigen organisatie, een realistisch handelingsperspectief voor hun strategische personeelsplanning. Op deze wijze kunnen de knelpunten in de benodigde capaciteit, kennis en competenties van het personeel worden aangepakt en afgestemd op de eigen gestelde ambities en eisen die op gemeenten afkomen.