Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Prognoses en scenario’s als hulpmiddel bij strategische beleidskeuzes

Geschreven door: ABF Research BV

Sommige mensen voorspellen de toekomst; wij rekenen deze uit. Trendmatig of in de vorm van scenario’s, rekeninghoudend met de belangrijkste onzekerheden.

Onderzoeksvraag

Hoe ontwikkelt de bevolking zich in de Randstad of in krimpgebieden? Hoeveel 75-plussers mogen we verwachten en wat betekent dat voor de huisvesting van deze groep die vroeg of laat met fysieke en/of geestelijke beperkingen te maken krijgen? Is de komende jaren voldoende woonruimte beschikbaar voor studenten? En voor andere kwetsbare doelgroepen, zoals huishoudens met een smalle beurs? Dit is zomaar een greep uit relevante beleidsvragen waarvoor een cijfermatige onderbouwing noodzakelijk zijn.

Oplossing

Op basis van een veelheid aan databronnen, waaronder CBS microdata, en geavanceerde rekentechnieken, onderhoudt ABF jarenlang diverse prognosemodellen op het gebied van demografie, woningmarkt, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Met die modellen worden zogenaamde trendramingen opgesteld. Het is ook mogelijk om in overleg met de opdrachtgever alternatieve veronderstellingen door te rekenen. In samenhang geven deze ‘scenarioresultaten’ de bandbreedte op de uitkomsten weer van voorname onzekerheden.

Doorlooptijd

Resultaten uit trendprognoses zijn direct leverbaar. Maatwerk in overleg; afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen 2 tot 4 weken.

Resultaat

Resultaten kunnen uiteenlopend ontsloten worden: informatiesysteem, rapportage of ‘losse levering’. In overleg wordt bepaald welke vorm aansluit bij de informatiebehoefte, alsmede de hoeveelheid duiding die gewenst is. Met demografie als voorname pijler, biedt ABF diverse onderwerpen, veelal vanaf buurtniveau: bevolking en huishoudens (Primos), woningmarkt (Socrates), wonen met zorg (Fortuna), studentenhuisvesting (Apollo), arbeidsmarkt (Hermes) en beroepsbevolking en werkgelegenheid (Carmen).