Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meer waarde uit CBS-microdata

Geschreven door: ABF Research BV

Haal het beste uit de microdata voor woningmarkt- en arbeidsmarktonderzoek

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen CBS-microdata doelmatiger worden benut ter ondersteuning van beleidsbeslissingen op het terrein van woningmarkt en arbeidsmarkt? Voor woningmarkt betreft het het signaleren van betaalbaarheidsproblemen, het werken aan een passende woningvoorraad en het volgen van vastgoedmutaties zoals Buy-to-Let. Bij arbeidsmarkt gaat het om het vergroten van de arbeidsparticipatie, het verlichten van de arbeidsmarktspanning of het verkrijgen van inzicht in de regionale concurrentiepositie.

Oplossing

Op basis van SBI-codes, KvK-nummers of BSN's maakt ABF de regionale arbeidsmarkt voor horeca, detailhandel, onderwijs, reisbranche, recreatie, landbouw, mobiliteit en transport transparant. Voor de woningmarkt koppelt en bewerkt ABF informatie over het huishouden aan de woning waarin zij wonen en overige woonlasten, wat resulteert in informatie over woonquote, betaalrisico en scheefheid. Bronnen zijn Belastingdienst, WOZ, GBA, BAG en dVi. Microdata maken zo dure enquêtes grotendeels overbodig.

Doorlooptijd

2 à 3 maanden

Resultaat

Resultaten worden ontsloten middels een online informatiesysteem (inclusief dashboards), onderzoeksrapportages of beiden. Voorbeelden: - Nederlandse arbeidsmarkt naar sector en regio: www.abfresearch.nl/publicaties/abf-arbeidsmarktrapportage-2018 - Arbeidsmarktdashboard techniek: arbeidsmarkttechniek.incijfers.nl - Lokale Monitor Wonen (i.o.v. VNG, Aedes, Woonbond, G4,G40) - Woningtekort nieuwe stijl (BZK) - Betaalbaarheid wonen en huurruimte (o.a. Ymere)