Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Grip op financiën: sociaal domein in perspectief

Geschreven door: BMC

Gemeenten kampen op dit moment met forse tekorten op het sociaal domein en dan met name op de jeugdzorg. Het product ‘Sociaal Domein in Perspectief’ geeft inzicht in de baten en lasten en achterliggende cost drivers, waarop de gemeente kan sturen door beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen.

Onderzoeksvraag

Bijna alle gemeenten in Nederland kampen op dit moment met de tekorten op Sociaal Domein en dan met name op de jeugdzorg. De gemeenten zijn op zoek naar inzicht en tools om grip te krijgen op deze tekorten. Door middel van dit product wordt inzicht gegeven in de baten en lasten en de achterliggende cost drivers. Dit vormt input voor beleidsontwikkeling en interventies.

Oplossing

Het product ‘Sociaal Domein in Perspectief’ geeft allereerst inzicht in de baten en lasten van de drie onderdelen van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatie). Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met de achterliggende cost drivers. Deze cost drivers worden inzichtelijk gemaakt middels een analyse (door middel van Power BI) op de zorgadministratie van de gemeente. Op deze wijze worden de cost drivers over verschillende jaren inzichtelijk gemaakt en worden trendanalyses uitgevoerd. Door de cost drivers te koppelen aan de baten en lasten, ontstaan ‘de knoppen om aan te draaien’ om te gaan sturen op de onderdelen van het Sociaal Domein. We vertalen dit in een plan van aanpak op basis waarvan de gemeente strategische beslissingen kan nemen.

Doorlooptijd

3 maanden

Resultaat

Met dit product hebben gemeenten een dashboard met de baten en lasten en onderliggende cost drivers in handen ten aanzien van de onderdelen van het Sociaal Domein. Als BMC leveren wij een aanvullende analyse op deze informatie, daarmee ontstaat inzicht en input voor maatregelen (beleidsontwikkeling) om grip te krijgen op de baten en lasten aangaande het Sociaal Domein en kan de gemeente gericht interveniëren. Op basis van de resultaten maken wij een plan van aanpak waarin deze maatregelen zijn beschreven en geeft een handelingsstrategie voor de gemeente.