Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Goed en toekomstbestendig onderwijs vanuit regionaal perspectief

Geschreven door: BMC

Onderwijsvraagstukken vragen steeds vaker om een regionale benadering. Openbare data wordt gebruikt om de regio in beeld te brengen en het vraagstuk te objectiveren. BMC ondersteunt als procesbegeleider hierbij diverse regio’s.

Onderzoeksvraag

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor een dekkend, kwalitatief en toekomstbestendig onderwijsaanbod. Op steeds meer plekken staat deze maatschappelijke opdracht onder druk door bijvoorbeeld demografische leerlingendaling en verkennen schoolbesturen samenwerkingsmogelijkheden. Van belang is dat betrokken partijen een reëel en gedeeld beeld hebben van het vraagstuk en dit in de juiste maatschappelijke context kunnen plaatsen. Door diverse openbare databronnen te combineren krijgen schoolbesturen geobjectiveerd en genuanceerd inzicht in het vraagstuk, de unieke regionale kenmerken.

Oplossing

Per regio kijkt BMC welke kenmerken van de regio op welk niveau in beeld gebracht worden om het vraagstuk adequaat in beeld te brengen. De kan gaan om de samenstelling van de bevolking, leefbaarheidsparameters, economische ontwikkeling van de regio, werkgelegenheid, sociaal-maatschappelijke factoren, leerlingenstromen en (demografische) prognoses etc. Hierbij wordt openbare data gebruikt van CBS, maar ook van DUO, UWV, SBB en data die ontsloten wordt van de schoolbesturen zelf.

Doorlooptijd

Een data-analyse duurt gemiddeld tussen de 6-8 weken en vormt een onderdeel van een traject met een doorlooptijd van één tot twee jaar.

Resultaat

De data-analyse wordt gepresenteerd aan betrokken schoolbesturen, maar ook regelmatig aan medewerkers, directieteams, raden van toezicht en medezeggenschapsorganen. Tevens wordt van de data-analyse een rapport gemaakt.